61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

Stary Rynek

Realizację tej inwestycji rozpoczęliśmy w lipcu 2021 r. Prace odbywają się zarówno w centralnej części rynku jak i w ulicach dochodzących.

Wykonaliśmy projekt budowlany i projekt wykonawczy, a także prowadzimy roboty budowlane. Rozebraliśmy już istniejącą nawierzchnię, wzmacniamy grunt, wykonujemy nową konstrukcję nawierzchni płyty Rynku i jezdni ulic bocznych wraz z chodnikami. Nawierzchnia wyłożona będzie dwoma rodzajami kostki – nową, a w centralnej części starą wyselekcjonowaną z materiału zebranego podczas rozbiórki.

Przede wszystkim jednak wykonujemy wymianę wszystkich sieci znajdujących się pod płytą – wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych. W związku z tym, że prace odbywają się w ścisłym centrum miasta wszystkie instalacje muszą być czynne przez cały czas trwania przebudowy. Dopiero po wybudowaniu nowych sieci wyłączamy stare.

Całkowicie zmieniona zostanie zasada funkcjonowania systemu odprowadzania wód opadowych. Rozdzielony zostanie system kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Wodą opadowa będzie retencjonowana w nowo wybudowanych zbiornikach podziemnych o pojemności ponad 1000 m3. Woda docelowo przepompowywana będzie do koryta Warty. Zbudowaliśmy też jeden mały zbiornik retencyjny, z którego woda wykorzystywana będzie do podlewania zieleni na Starym Rynku.

Zobacz inne realizacje
Nowa inwestycja w Gorzowie Wielkopolskim
Prace przy inwestycji w Szczecinie
Stary Rynek
WSPÓŁPRACUJEMY Z: