61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

O FIRMIE

Jesteśmy firmą, w której doświadczeni pracownicy wykorzystują najnowszy sprzęt i najnowocześniejsze technologie. Zaczęliśmy działalność w 2000 roku i od tego czasu z sukcesami realizujemy projekty w obszarze infrastruktury torowej i drogowej. Przy wykonywaniu zadań szczególną uwagę zwracamy na ludzi, którzy z naszych inwestycji będą korzystać.

Podstawowy profil naszej działalności:

Od 2017 roku działamy w ramach poznańskiej grupy AQUANET. Dzięki temu dysponujemy maszynami do przewiertów (maksymalna średnica do 60 cm) i wykonujemy renowacje bezwykopowe kanalizacji sanitarnych. Co pozwala oszczędzić zieleń w obrębie inwestycji.

Dodatkowo, w ramach poszerzania naszych kompetencji od 2019 roku dysponujemy wykwalifikowaną kadrą do robót inżynierskich, zajmującą się głównie przepustami i małymi obiektami mostowymi.

W 2023 roku średnie zatrudnienie wynosi 156 pracowników. Realizowaliśmy największe w Polsce budowy tramwajowe, kolejowe i drogowe. Należymy do liderów w spawaniu szyn kolejowych i tramwajowych.

NALEŻYMY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Historia firmy

2000
Rozpoczęcie działalności
2003
Otrzymanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie złącz szynowych spawanych termitowo metodą SoWoS, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego
2004
Wdrożenie Systemu Zarzadzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008
2007
Dynamiczny rozwoj firmy i współpraca z firmami z terenu całego kraju
2010
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008
2013
Realizacje licznych projektów na terenie Wielkopolski, m.in. kompleksowa przebudowa torowiska przy ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu
2015
Prace spawalnicze na ternie Szwecji i Norwegii
2017
Spółka Terlan należąca do grupy Aquanet przejęła spółkę Tor-Mel
2020
Rozpoczęcie realizacji Programu Centrum w Poznaniu – kompleksowej przebudowy ulic i torowisk w śródmieściu.
Przebudowa ulic Wierzbięcice i 28 czerwca w Poznaniu
2022
Przebudowa Starego Rynku w Poznaniu
2023
Budowa ul. Szafera w Szczecinie
WSPÓŁPRACUJEMY Z: