61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

PROJEKT CENTRUM ZAKRES Św. Marcin/ Al. Marcinkowskiego

Początek prac – koniec stycznia 2021 r. Roboty budowlane zakończyliśmy w czerwcu 2023 r. Prace toczyły się na ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego oraz w Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do pl. Wolności – czyli w ścisłym centrum Poznania.

Wybudowaliśmy zostało ponad 500 m torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć trakcyjna, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic, etc.). Przebudowaliśmy układ drogowy razem z infrastrukturą podziemną – sieciami kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Wykonaliśmy nasadzenia zieleni niskiej, posadziliśmy 46 drzew, w tym 10 w donicach betonowych. Zamontowaliśmy 2 wiaty przystankowe z tablicami informacji pasażerskiej, 19 ławek oraz 34 stojaki dla rowerów.

Zobacz inne realizacje
Nowa inwestycja w Gorzowie Wielkopolskim
Prace przy inwestycji w Szczecinie
Stary Rynek
WSPÓŁPRACUJEMY Z: