Referencje

„TORMEL” SP. Z O.O. rozpoczęła działalność w roku 2000. W marcu 2003 roku otrzymaliśmy świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie regeneracji szyn metodą napawania wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa, a w czerwcu 2003 roku świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie złącz szynowych spawanych terminowo metodą SoWoS, wydane przez Urząd Transportu Krajowego.

 

Zapraszamy

„TORMEL” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 105
62-052 Komorniki
tel.: +48 (61) 633 37 63
e-mail: biuro@tormel.pl