61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

Dział infrastruktury drogowej

W zakresie działalności firmy TORMEL  Sp. z o.o. jest obszar, który wykonuje wszelkie roboty drogowe m.in. budowę, modernizację placów, chodników i ulic. Realizowane przez firmę zadania są zgodne z obowiązującymi normami, wymogami technicznymi i/lub Inwestora, przy wykorzystaniu sprzętu m. in. termos do masy asfaltowej, frezarka o szerokości pracującej 0,5 m, układarka do mieszanek asfaltowych o szerokości układania do 3,0 m, walec oraz drobny sprzęt drogowy. Stosowany przez firmę sprzęt jest nowy, który wyposażony jest w sterowanie elektroniczne, co pozwala nam to na stosowanie nowoczesnych technologii, zwiększenie jakości oraz zachowania terminów zleceń. Firma to przede wszystkim ludzie, ich rozwój, pogłębianie wiedzy oraz nieustanne doskonalenie warsztatu. Ludzie, których doceniamy za kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych zadaniach oraz sumienność i profesjonalizm.

Mottem działalności firmy jest solidność i oraz terminowość, tak by dana inwestycja została ukończona zgodnie z oczekiwanym przez Zlecającego standardem. Realizując zadania wykorzystujemy sprawdzonych pod względem jakości dostawców materiałów.

Serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uszczegółowienia oferty. Wśród wielu różnych realizacji polecamy zwłaszcza skorzystanie z naszej firmy w dziedzinie różnych prac drogowych:

  • prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • podbudowy betonowe lub z kruszywa
  • układanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, korytka ściekowe itp.)
  • wykonanie nawierzchni asfaltowych lub z kostki betonowej / kamiennej
Realizacje
Poznań, ul. Unii Lubelskiej
Poznań – różne
WSPÓŁPRACUJEMY Z: