61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

Dział infrastruktury kolejowej

W zakresie działalności działu kolejowego firmy TORMEL Sp. z o.o. jest:

  • budowa nowych torów i rozjazdów, modernizacja i budowa bocznic kolejowych, budowa i modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych;
  • Naprawy wraz z bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej: wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej, poprawa stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej, bieżące utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych wraz z ich ewentualną naprawą;
  • Budowa podtorza kolejowego:  przebudowa wraz z umocnieniem skarp, zabudowa geosyntetyków i warstw ochronnych, budowa i modernizacja odwodnienia w zakresie dranaży, drenokolektorów, kolektorów, rowów ziemnych i umocnionych;
  • Budowa i przebudowa peronów;

Personel firmy stanowi kadra która posiada uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia robót w zakresie specjalności kolejowej i konstrukcyjnej.

Realizując zadania wykorzystujemy sprawdzonych pod względem jakości certyfikowanych dostawców materiałów.

Firma TORMEL Sp. z o.o. zgodnie z art. 50 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach została zarejestrowana w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami pod numerem 000146657.

ROBOTY TOROWE

Modernizacja Poznańskiego węzła Kolejowego (linia E20) zlokalizowanego w Polsce. LOT A: Roboty nawierzchniowe i podtorowe, obiekty inżynieryjne i inżynierskie oraz roboty towarzyszące – montaż „koryt” z mocowaniem systemowym szyny w otulinie typu ERS na wiadukcie nad ul. Garbary;

Montaż toru kolejowego o rozstawie szyn 5000 mm – torowiska ładowarek węgla w Elektrowni Pątnów;

Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi;

Roboty torowe na zadaniu: „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo”;

Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych na zadaniu: „Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do granicy miasta dla potrzeb inwestycji ITPOK”;

Kompleksowa odbudowa torów bocznicowych na terenie należącym do MODERTRANS POZNAŃ Sp z o.o.;

Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych na terenie ZLK w Poznaniu: wymiana podkładów drewnianych w ilości 7290 szt., wymiana podkładów betonowych w ilości 119 szt., wymiana podrozjazdnic drewnianych w ilości 2703,40 mb.

Wymiana szyny na przyczółku mostu w torze bocznicowym należącym do LUVENA S.A.

Naprawa przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej nr 197 w technologii płyty szynowej na terenie bocznicy kolejowej PERN w Rejowcu

WSPÓŁPRACUJEMY Z: