Kontakt – Oferty pracy

Uwaga! Zmiana siedziby Spółki

Pragniemy poinformować, iż w dniu 01 luty 2018 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby firmy.

Adres siedziby i adres do korespondencji:
TOR-MEL Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 105
62-052 Komorniki
e-mail: biuro@tormel.pl

Dane rejestrowe spółki, adresy email i nr telefonów nie ulegają zmianie.

 

Aktualnie zatrudnimy:

– pracowników niewykwalifikowanych
– pracowników torowych
– operatorów koparek i koparko-ładowarek
– spawaczy
– inżynierów budowy
– specjalistkę do spraw finansowo księgowych
– specjalistkę do spraw ofertowania
– specjalistkę do spraw kosztorysowania