61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

Kontakt

TORMEL Sp. z o. o.
ul. Przemyska 5
61-324 Poznań
tel.: +48 (61) 633 37 63
e-mail: biuro@tormel.pl

  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż: więcej
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TORMEL Sp. z o.o. (dalej: Administrator) z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Poznańskiej 105, KRS: 0000128012, NIP: 7792143605, REGON: 634149843, tel. + 48 (61) 633 37 63; email: biuro@tormel.pl.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
   • prowadzenia rekrutacji pracowników i wykonywania obowiązków związanych z umowami
   • o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
   • współpracy z kontrahentami, w t ym realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • przeglądania strony Internetowej oraz wysyłania odpowiedzi na Państwa konkretne zgłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,
   • monitorowania pojazdów służbowych i sposobu ich wykorzystywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO,
   • monitorowania siedziby Administratora i w związku z tym zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ogólnie wszystkim osobom, które wchodzą na teren Administratora oraz ochrony towarów i majątku Administratora w związku z potencjalnymi atakami, kradzieżami, włamaniami, wandalizmem lub podejmowaniem obrony w postępowaniu sądowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  3. Administrator udostępnia dane osobowe innym podmiotom będącym uprawnionymi organami publicznymi, jednostkami lub innymi podmiotami, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Administrator powierza również dane osobowe podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi, w szczególności usługi w zakresie, informatycznym, ubezpieczeniowym, bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
  5. Mają Państwo prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Państwa zgoda, można ją wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona.
  6. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż wskazują na to przepisy prawa, a w braku takiej podstawy nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikającymi z umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody.
  9. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  WSPÓŁPRACUJEMY Z: