61 633 37 63
biuro@tormel.pl
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

O FIRMIE

TORMEL Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 2000,

i posiada prawie 20-letnie doświadczenie w realizacjach projektów w obszarze infrastruktury torowej i drogowej. Podstawowy profil działania stanowi:

Od 2017 roku TORMEL działa w ramach poznańskiej grupy AQUANET. W ramach grupy dysponujemy maszynami do przewiertów (maksymalna średnica do 60 cm) i wykonujemy renowacje bezwykopowe kanalizacji sanitarnych.

Dodatkowo, w  ramach poszerzania naszych kompetencji od 2019 dysponujemy wykwalifikowaną kadrą do robót inżynierskich, głównie przepusty i małe obiekty mostowe.

W 2019 roku średnie zatrudnienie wynosiło 65 pracowników z umowami o pracę i 15 pracowników na umowie zleceniu. Nasi pracownicy realizowali największe w Polsce budowy tramwajowe, kolejowe i drogowe. Należymy do liderów w spawaniu szyn kolejowych i tramwajowych.

NALEŻYMY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Historia firmy

2000
Rozpoczęcie działalności firmy
2003
Otrzymanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie złącz szynowych spawanych termitowo metodą SoWoS, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego
2004
Wdrożenie Systemu Zarzadzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008
2007
Dynamiczny rozwoj firmy i współpraca z firmami z terenu całego kraju
2010
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008
2013
Realizacje licznych projektów na terenie Wielkopolski, m.in. kompleksowa przebudowa torowiska przy ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu
2015
Prace spawalnicze na ternie Szwecji i Norwegii
2017
Spółka Terlan należąca do grupy Aquanet przejęła spółkę Tor-Mel
WSPÓŁPRACUJEMY Z: