Nasze realizacje

ROBOTY TOROWE

 • Przebudowa torowiska tramwajowego i nawierzchni drogowych w ramach realizacji zadania ” Trasa tramwajowa w ciągu ulic Podgórna, Muśnickiego, Mostowa, most Św. Rocha, Kórnicka i włączenie do ul. Jana Pawła II w Poznaniu” – etap I, II i III;
 • Remont torowiska tramwajowego w Poznaniu w węźle rozjazdowym Głogowska – Hetmańska oraz przyległych torów;
 • Roboty torowe na zadaniu: Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice;
 • Modernizacja Poznańskiego węzła Kolejowego (linia E20) zlokalizowanego w Polsce. LOT A: Roboty nawierzchniowe i podtorowe, obiekty inżynieryjne i inżynierskie oraz roboty towarzyszące – montaż „koryt” z mocowaniem systemowym szyny w otulinie typu ERS na wiadukcie nad ul. Garbary;
 • Remont torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Warszawskiej w Poznaniu;
 • Przebudowa ul. Winogrady na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu – roboty torowe i drogowe;
 • Montaż toru kolejowego o rozstawie szyn 5000 mm – torowiska ładowarek węgla w Elektrowni Pątnów;
 • Roboty torowe w ramach zadania „Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadań: 3.10 Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Nowowiejskiego do ul. Miedzianej w Gdańsku; 3.11 Przebudowa torowisk w Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego w Gdańsku”;
 • Roboty torowe w ramach inwestycji „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu – etap I” obejmująca  przebudowę węzła rozjazdowego dla Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu oraz ul. Grunwaldzką na odc. od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Roosevelta w Poznaniu;
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na terenie Pętli Junikowo w Poznaniu w ramach zadania „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej” oraz „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu;
 • Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi;
 • Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego oraz Ronda Kaponiera w Poznaniu;
 • Roboty torowe na zadaniu: „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo”;
 • Roboty torowe na zadaniu: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej w Bydgoszczy”;
 • Modernizacja hali postojowej Zajezdnia tramwajowa ul. Głogowska w Poznaniu – etap I i II;
 • Kompleksowa przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kraszewskiego;
 • Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych na zadaniu: „Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do granicy miasta dla potrzeb inwestycji ITPOK”;

ROBOTY SPAWALNICZE

 • Wykonanie spawów termitowych szyn na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu na terenie Poznania w ramach bieżącego utrzymania ;
 • Napawanie szyn oraz części rozjazdowych na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu na terenie miasta Poznania;
 • Spawanie elektryczne i termitowe szyn w systemie Fluesterschiene;
 • Spawanie termitowe szyn dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
 • Spawanie elektryczne bloków rozjazdowych; 
 • Spawanie termitowe szyn suwnicowych na wysokości;
 • Spawanie termitowe szyn kolejowych na wiadukcie w Tczewie;
 • Spawanie elektryczne szyn suwnicowych typu A100 na wysokości 80 m, na terenie Szwecji w m. Marsta k/Sztokholmu;
 • Spawanie termitowe i elektryczne szyn na terenie Norwegii w m. Bergen i Oslo oraz na terenie Niemiec;

ROBOTY DROGOWE

 • Budowa włączenia ul. Fabrycznej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu ;
 • Wymiana istniejących nawierzchni dróg, placów postojowych wraz z odwodnieniem na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej 142 w Poznaniu, Etap I i II;
 • Wykonanie drogi technologicznej dojazdowej oraz utwardzenie powierzchni na potrzeby magazynowania odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów m. Poznania w Suchym Lesie k/Poznania, ul. Meteorytowa;
 • Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (Linia E20)  LOT A: Roboty nawierzchniowe i podtorzowe, obiekty inżynieryjne i inżynierskie oraz roboty towarzyszące – modernizacja przepustów;
 • Budowa jezdni, drogi rowerowej oraz chodnika na terenie Dworca Autobusowego na os. Jana III Sobieskiego;
 • Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

Zapraszamy

„TORMEL” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 105
62-052 Komorniki
tel.: +48 (61) 633 37 63
e-mail: biuro@tormel.pl