Realizacja nr 3

ROBOTY TOROWE

 • Przebudowa torowiska tramwajowego i nawierzchni drogowych w ramach realizacji zadania ” Trasa tramwajowa w ciągu ulic Podgórna, Muśnickiego, Mostowa, most Św. Rocha, Kórnicka i włączenie do ul. Jana Pawła II w Poznaniu” – etap I, II i III;
 • Remont torowiska tramwajowego w Poznaniu w węźle rozjazdowym Głogowska – Hetmańska oraz przyległych torów;
 • Roboty torowe na zadaniu: Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice;
 • Modernizacja Poznańskiego węzła Kolejowego (linia E20) zlokalizowanego w Polsce. LOT A: Roboty nawierzchniowe i podtorowe, obiekty inżynieryjne i inżynierskie oraz roboty towarzyszące – montaż „koryt” z mocowaniem systemowym szyny w otulinie typu ERS na wiadukcie nad ul. Garbary;
 • Remont torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Warszawskiej w Poznaniu;
 • Przebudowa ul. Winogrady na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu – roboty torowe i drogowe;
 • Montaż toru kolejowego o rozstawie szyn 5000 mm – torowiska ładowarek węgla w Elektrowni Pątnów;
 • Roboty torowe w ramach zadania „Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadań: 3.10 Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Nowowiejskiego do ul. Miedzianej w Gdańsku; 3.11 Przebudowa torowisk w Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego w Gdańsku”;
 • Roboty torowe w ramach inwestycji „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu – etap I” obejmująca  przebudowę węzła rozjazdowego dla Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu oraz ul. Grunwaldzką na odc. od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Roosevelta w Poznaniu;
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na terenie Pętli Junikowo w Poznaniu w ramach zadania „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej” oraz „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu;
 • Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi;
 • Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego oraz Ronda Kaponiera w Poznaniu;
 • Roboty torowe na zadaniu: „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo”;
 • Roboty torowe na zadaniu: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej w Bydgoszczy”;
 • Modernizacja hali postojowej Zajezdnia tramwajowa ul. Głogowska w Poznaniu – etap I i II;
 • Kompleksowa przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kraszewskiego;
 • Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych na zadaniu: „Rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do granicy miasta dla potrzeb inwestycji ITPOK”;