Realizacja nr 1

ROBOTY DROGOWE

  • Budowa włączenia ul. Fabrycznej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu ;
  • Wymiana istniejących nawierzchni dróg, placów postojowych wraz z odwodnieniem na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej 142 w Poznaniu, Etap I i II;
  • Wykonanie drogi technologicznej dojazdowej oraz utwardzenie powierzchni na potrzeby magazynowania odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów m. Poznania w Suchym Lesie k/Poznania, ul. Meteorytowa;
  • Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (Linia E20)  LOT A: Roboty nawierzchniowe i podtorzowe, obiekty inżynieryjne i inżynierskie oraz roboty towarzyszące – modernizacja przepustów;
  • Budowa jezdni, drogi rowerowej oraz chodnika na terenie Dworca Autobusowego na os. Jana III Sobieskiego;
  • Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;