O firmie

„TORMEL” SP. Z O.O. rozpoczęła działalność w roku 2000. W marcu 2003 roku otrzymaliśmy świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budow-li przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie regeneracji szyn metodą napawania wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa, a czerwcu 2003 roku świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie złącz szynowych spawanych termitowo metodą SoWoS, ,wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Od kwietnia 2004 r. posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą IS09001:2008.
Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników o dużym doświadczeniu zawodowym oraz niezbędnym p, realizacji robót specjalistycznym sprzętem.

Mając na uwadze rozwój firmy oraz kompleksowe zaspokajanie wymagań klientów stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników oraz dokonujemy zakupów nowoczesnego sprzętu. Podstawowy profil działania stanowi szeroki zakres usług związanych z budową i kompleksowym remontem torów kolejowych, tramwajowych oraz dróg:

  • budowa, naprawy główne i modernizacja torów, grup torów. rozjazdów i głowic rozjazdów;
  • budowa i remonty bocznic kolejach,
  • remonty i modernizacja przejazdów kolejowych;
  • budowa, modernizacja, bieżące utrzymanie torowisk tramwajowych, zarówno na podkładach jak i na płytach żelbetowych, z zastosowaniem nowoczesnych metod wyciszających;
  • wykonywanie utwardzenia nawierzchni ulic, placów i chodników kostką brukową betonową, płytkami chodnikowymi, żelbetowymi płytami drogowymi, spawanie termitowe szyn kolejowych i tramwajowych metodami SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-L75, SoWoS-HC, SoWoS-PR260,R350, SkV, napawanie szyn i części roziazdów;
  • spawanie elektryczne szyn tramwajowych i kolejowych. spawanie szyn suwnicowych.

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju. Współpracujemy między innymi z takimi firmami jak: PKP PLK SA, MPK Poznań, Torpol, TOR-KRAK, OHL Polska, Scheidt&Bachmann, Tines, Sika, Vossloh Cogifer. Zomax. WPS Mirosław Ujski, Lafarge.

Jesteśmy firmą. która podejmuje nowe wyzwania w obrębie wykonywanych prac w budownictwie kolejowym i drogowym.

Zapraszamy

„TORMEL” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 105
62-052 Komorniki
tel.: +48 (61) 633 37 63
e-mail: biuro@tormel.pl